Més informació

Dilluns, 13 desembre 2021

PRESSUPOSTOS 2022

FILES {"files":[{"_id":"61bb15aac3593f4e529df823","filename":"PRESSUPOST 2022 - ACORD APROVACIÓ.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15aa8932754d1414dd48"},"mimetype":"application/pdf","filesize":233781,"type":"document","rel":"f991cee4-4b14-4035-958f-a4e69171e2f6","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - ACORD APROVACIÓ"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15aac3593f4e529df824","filename":"PRESSUPOST 2022 - PUBLICACIÓ BOP EDICTE APROVACIÓ INICIAL.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15aa8932754d1414dd4a"},"mimetype":"application/pdf","filesize":73648,"type":"document","rel":"43525b16-412f-45f9-86b2-d90c2b7c64c9","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - PUBLICACIÓ BOP EDICTE APROVACIÓ INICIAL"},"collection":"files"},{"_id":"61dfd602c3593f4e529e1649","filename":"EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - BOP Nº 8 DE 13-01-2022.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61dfd6028932754d14155411"},"mimetype":"application/pdf","filesize":299286,"type":"document","rel":"12294db2-47b3-49f6-9ada-93adca37bf82","title":{"und":"EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - BOP Nº 8 DE 13-01-2022"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15abc3593f4e529df825","filename":"PRESSUPOST 2022 - RESUM.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15aa8932754d1414dd4c"},"mimetype":"application/pdf","filesize":819774,"type":"document","rel":"16ecd62c-4810-41a9-a84a-4cfc918a15fd","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - RESUM"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15abc3593f4e529df826","filename":"PRESSUPOST 2022 - PLA D'INVERSIONS.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15ab8932754d1414dd51"},"mimetype":"application/pdf","filesize":337655,"type":"document","rel":"93e10008-e1e1-451e-9f24-37a5761abdfa","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - PLA D'INVERSIONS"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15abc3593f4e529df827","filename":"PRESSUPOST 2022 - INGRESSOS.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15ab8932754d1414dd54"},"mimetype":"application/pdf","filesize":41131,"type":"document","rel":"bee9c9db-fc07-4422-87bb-94a8103344da","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - INGRESSOS"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15acc3593f4e529df829","filename":"PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15ac8932754d1414dd5f"},"mimetype":"application/pdf","filesize":1027615,"type":"document","rel":"db72a7fd-4282-4c3e-b755-f64b9568f631","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15adc3593f4e529df82a","filename":"PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15ad8932754d1414dd64"},"mimetype":"application/pdf","filesize":1010519,"type":"document","rel":"4ee9016f-8f37-4e8d-8a4e-400d4857c6f8","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15aec3593f4e529df82b","filename":"PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ PROGRAMES.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15ae8932754d1414dd6b"},"mimetype":"application/pdf","filesize":775084,"type":"document","rel":"e58e9e47-bfb1-4d09-a237-95a43f74dad6","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ PROGRAMES"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15aec3593f4e529df82c","filename":"PRESSUPOST 2022 - MEMÒRIA.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15ae8932754d1414dd6f"},"mimetype":"application/pdf","filesize":283489,"type":"document","rel":"9b197818-3bc3-487f-b241-fc3dc3158358","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - MEMÒRIA"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15afc3593f4e529df82d","filename":"PRESSUPOST 2022 - INFORME ECONÒMIC FINANCER.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15af8932754d1414dd72"},"mimetype":"application/pdf","filesize":492236,"type":"document","rel":"8992de29-2135-4b93-bdd5-8aae1302fdd6","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - INFORME ECONÒMIC FINANCER"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15afc3593f4e529df82e","filename":"PRESSUPOST 2022 - INFORME INTERVENTOR.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15af8932754d1414dd75"},"mimetype":"application/pdf","filesize":227196,"type":"document","rel":"f4d5e5b1-1afe-4bae-8cc4-335fe5c9e5ee","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - INFORME INTERVENTOR"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15b0c3593f4e529df82f","filename":"PRESSUPOST 2022 - INFORME INTERVENTOR ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15b08932754d1414dd77"},"mimetype":"application/pdf","filesize":292845,"type":"document","rel":"3d555d79-dc07-4e0f-bfd0-3c3175568920","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - INFORME INTERVENTOR ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA"},"collection":"files"},{"_id":"61bb15b4c3593f4e529df831","filename":"PRESSUPOST 2022 - COMPLET.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/61bb15b38932754d1414dd8a"},"mimetype":"application/pdf","filesize":9080518,"type":"document","rel":"1cbcc47f-5552-4f0d-b248-042bc01b96e0","title":{"und":"PRESSUPOST 2022 - COMPLET"},"collection":"files"},{"_id":"65c4d89bea4d1f606ef170ec","filename":"BASES EXECUCIO 2022.pdf","uri":{"und":"https://cdn.digitalvalue.es/ontinyent/assets/65c4d89b104ee5e5e16c2a0a"},"mimetype":"application/pdf","filesize":494643,"type":"document","rel":"dddcc41e-ab13-4828-83d0-47504212526b","title":{"und":"BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST"},"collection":"files"}],"locale":"ca","h":{"locale":"ca","db":{}}}
PRESSUPOST 2022 - ACORD APROVACIÓ
PRESSUPOST 2022 - PUBLICACIÓ BOP EDICTE APROVACIÓ INICIAL
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - BOP Nº 8 DE 13-01-2022
PRESSUPOST 2022 - RESUM
PRESSUPOST 2022 - PLA D'INVERSIONS
PRESSUPOST 2022 - INGRESSOS
PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
PRESSUPOST 2022 - DESPESES - CLASSIFICACIÓ PROGRAMES
PRESSUPOST 2022 - MEMÒRIA
PRESSUPOST 2022 - INFORME ECONÒMIC FINANCER
PRESSUPOST 2022 - INFORME INTERVENTOR
PRESSUPOST 2022 - INFORME INTERVENTOR ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
PRESSUPOST 2022 - COMPLET
BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST